مقاله انگلیسی رشته مکانیک همراه با ترجمه - دینامیك های جانبی خودرو LATERAL VEHICLE DYNAMICS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انگلیسی رشته مکانیک همراه با ترجمه - دینامیک های جانبی خودرو LATERAL VEHICLE DYNAMICS :

بخش اول از این فصل یک پیشینه کلی از چندین نوع سیستم کنترلی جانبی می باشد که اخیرا توسط محققان و سازنده های خودرو توسعه داده شده است. بخشهای بعدی در این فصل مدلهای دینامیکی و جنبشی برای عملکرد خودرو را مورد مطالعه قرار می دهد. طراحی سیستم کنترل برای کاربردهای جانبی خودرو بعدا در فصل 3 مورد مطالعه واقع شده است.

2.1. سیستمهای جانبی تحت توسعه تجاری

انحراف از جاده سبب بسیاری از تصادفات مرگبار در ایالات متحده بوده است و بیش از 39% تصادفات مربوط به سقوط را به خود اختصاص داده است. انجمنهای ایمنی راههای (NHTSA) را نشان می دهد که سالیانه حدود 1575000 تصادف بر اثر غفلت رانندگان اتفاق می افتد که درصد بزرگی از آنها می تواند وابسته به تصادف در اثر انحراف از جاده باشد. انحرافات از جاده همچنین بوسیله NHTSA به عنوان دلیل مهمی از چپ شدن ماشینهای مسابقه (SUV ها) و تریلرهای سبک باشد.

سه نوع از سیستمهای جانبی در صنعت اتومبیل سازی ایجاد شده که حوادث انحراف از جاده را مورد هدف قرار داده است: سیستمهای آلارم انحراف از جاده (LDWS) , سیستمهای نگه دارنده مسیر (LKS) و سیستم کنترل پایداری انحراف. بخش مهمی از تحقیقات محققان دانشگاهی بر روی این سیستمها هدایت شده است.

2.1.1. آلارم انحراف از جاده

یک سیستم آلارم انحراف از جاده (LDW) سیستمی است که موقعیت خودرو را نسبت به انحراف آنها مانیتور کرده و اگر خودرو خارج از مسیر باشد آلارم را فعال می کند. یک مثال از سیستم LDW تجاری توسعه یافته , سیستم ‌AutoVue LDW ساخته شده بوسیله شرکت Iteris است که در شکل 2.1 نشان داده شده است.


و ...

تعداد صفحات فایل انگلیسی: 36

تعداد صفحات فایل ورد ترجمه شده: 37


لینک کمکی